Praktisk info

Dykkerklubben Narhvalen

Sanderumvej 154 D
5250 Odense SV

CVR: 33304293

Formand: Jens F. Grud
Tlf: 51 57 39 65
E-mail: formand@narhvalen.dk

Kasser: Bent Pedersen
Tlf: 20 13 83 74
E-mail: kasserer@narhvalen.dk

Konto 0828 0001251120
Mobilepay nr. 24192

Klubaftner afholdes torsdag fra kl. 20:00 – til sidste medlem går hjem !!

Klubbens vedtægter kan du finde her